Chào mừng bạn đến với khóa học học máy trung cấp (Intermediate Machine Learning) từ Kaggle Learn!

Khoá học này dành cho các bạn đã có kiến thức cơ bản về học máy và đang tìm cách để cải thiện chất lượng mô hình của mình. Trong khóa học này, các bạn sẽ được làm quen với một số khái niệm và kỹ thuật mới trong quá trình xây dựng mô hình học máy.

Tránh rò rỉ dữ liệu (Data Leakage)

6 minute read

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề rò rỉ dữ liệu và một số cách để tránh gặp phải vấn đề này trong thực tiễn. Nếu không biết cách xử lý, rò rỉ...

Mô hình XGBoost

5 minute read

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ học cách phát triển và tối ưu mô hình học máy với gradient boosting, phương pháp đã thống trị rất nhiều cuộc thi học máy trên ...

Kiểm định chéo

5 minute read

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ học cách sử dụng phương pháp kiểm định chéo để đánh giá chất lượng mô hình.

Xử lý giá trị bị thiếu (missing values)

6 minute read

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ học 3 phương pháp để xử lý dữ liệu bị thiếu (missing values) và so sánh hiệu quả của các phương pháp này với nhau.

Machine Learning trung cấp

4 minute read

Chào mừng bạn đến với khóa học học máy trung cấp (Intermediate Machine Learning) từ Kaggle Learn!