Tham gia các cuộc thi học máy là một cách tuyệt vời để cải thiện các kỹ năng khoa học dữ liệu và đánh giá tiến độ của chung ta.

Trong bài lần này, bạn sẽ thực hành xây dựng mô hình và gửi dự đoán cho cuộc thi dự đoán giá nhà dành riêng cho các bạn tham gia các khoá học của Kaggle. Housing Prices Competition for Kaggle Learn Users.

Thực hành

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết hơn ở bài hướng dẫn tham gia kaggle.

Tham khảo

Leave a comment