Bổ sung kiến thức cho ChatGPT

5 minute read

Mặc dù là chatbot tốt nhất hiện tại, ChatGPT không thể trả lời về những thông tin mà nó chưa được tiếp xúc trong quá trình huấn luyện.

Chatbot chưa bao giờ dễ đến thế với ChatGPT

5 minute read

Các bạn đã thử chat chit với ChatGPT chưa? Với những ai chưa biết thì ChatGPT là một ứng dụng có khả năng trò chuyện rất giống con người trong nhiều chủ đề k...

ChatGPT và Generative based chatbots

4 minute read

Tại thời điểm này thì có lẽ bạn đã biết về ChatGPT. Đây là một chatbot (hệ thống trả lời tự động) nổi lên như một hiện tượng với khả năng trả lời rất hay tro...

Giới thiệu về Chatbot

4 minute read

Chatbot đã thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ và dịch vụ trực tuyến. Chúng ta đã dần quen với việc trò chuyện với chatbot trên trang web của một ...