Mô phỏng phong cách hội hoạ với Style Transfer

5 minute read

Một trong những ứng dụng hay và thú vị nhất trong những năm gần đây là Neural Style Transfer. Nhờ có ứng dụng này, chúng ta có thể mô phỏng phong cách nghệ t...

Object Detection với mô hình YOLO

7 minute read

YOLO (You Only Look Once) là một trong những mô hình nổi tiếng nhất trong Object Detection (phát hiện đối tượng). Khi mới ra mắt, YOLO đã cho thấy một tốc độ...

Object Detection với mô hình SSD-MobileNet

6 minute read

Object Detection (phát hiện đối tượng) là một trong những công nghệ trong thị giác máy tính được sử dụng phổ biến nhất cho đến nay. Có thể hiểu Object Detect...

Nhận diện khuôn mặt với HOG và Deep Learning

6 minute read

Nhược điểm của mô hình Haar Cascade (có sẵn trong OpenCV) không nhận diện được khuôn mặt nghiêng hay bị che và cần phải tinh chỉnh cẩn thận cho từng trường h...

Nhận diện khuôn mặt trên Videos

6 minute read

Trong quá trình làm việc với thị giác máy tính, mình luôn bị thu hút bởi những bản demo công nghệ mới được áp dụng trên videos. Có lẽ một phần là do videos s...

OpenCV cơ bản - Chỉnh ảnh không cần Photoshop?

2 minute read

OpenCV là một trong những thư viện mã nguồn mở được dùng phổ biến nhất khi làm việc trong mảng thị giác máy tính. Thư viện này cung cấp rất nhiều công cụ thu...