Quy trình khai thác dữ liệu trong doanh nghiệp

7 minute read

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khoa học dữ liệu đối với mình chỉ gói gọn trong việc lấy dữ liệu có sẵn, áp dụng thuật toán và đánh giá độ chính xác của mô...

Giới thiệu về Data Visualization

4 minute read

Như mình đã đề cập trong bài viết “Những kỹ năng cần thiết trong khoa học dữ liệu”, mô tả dữ liệu bằng hình ảnh (Data Visualization) là một trong những kỹ nă...